Helduen katekumenotza

Kristau Sarbidea eta ‘bigarren’ Kristau Sarbidea