Liturgiarako Ordezkaritza

Begoñako Andra Mari, 38 , 48006 Bilbao -      liturgia@bizkeliza.org

Eleizbarrutiko bizitza liturgikoa zuzentzeaz, suspertzeaz eta zaintzeaz arduratzen da, eleiztarren parte hartze osoko, kontziente eta gogotsua eraginez, Vatikanoko II. Kontzilioaren argibideak eta Eleizaren geroko xedapenak aintzat hartuz.

Ordezkaria: Jesús Llarena Mármol - jllarena@bizkeliza.org  - 94 466 79 24

Kidea: José Mari Ortúzar - jmortuzar@bizkeliza.org - 94 466 79 24

 

 

Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritza

Plaza Barria, 4-2º, 48005 BILBAO

Tel. 94-679.00.80 (Idazkaritza)

E.Mail anuncioycatequesis@bizkeliza.org

 

Zerbitzua eskaintzen deutso eleizbarrutiari:

 • Ebanjelioa iragarteko haren barri ez dabenei
 • Iragarpena jasota bila diharduenei fedean sarbidea emoteko
 • Fededun diranei euren bizitzan pastoral laguntza emon

Pastoral erakundeakaz alkarlanean jarduten dau ebanjelizazinoan eta honen alderdietan:

 • Ebanjelioaren iragarpena
 • Fede hezkuntza eta heldutasuna
 • Bizitzaren eta sakramentuen ospakizuna
 • Lekukotasun sinisteduna
 • Konpromiso eraldatzailea
 • Bokazino laguntasuna
 • Alkartearen eraketa

Bere gain hartzen ditu Katekesi eta Hezkuntzarako aurreko ordezkaritzen eta gazte pastoraltzaren, familia pastoraltzaren, hirugarren adinekoentzako eta unibersidadeko eta profesionalentzako pastoraltzaren egiteko eta erantzukizunak.

Ordezkaria: Clara Arza - carza@bizkeliza.org - 94  479 56 18

 • Parrokiako familia katekesia
  • Erlijino esnatzea (0-6 urtekoak)
  • Umeen eta gaztetxoen katekesia
 • Pastoral ekintzaileen heziketa eta laguntasuna
 • Kristinau sarbidea:
  • gazteena
  • helduena
 • Eskolako irakaskuntza erlijiosoa
 • Sakramentuen aurreko prestakuntza
  • Bateoa
  • Adiskidetzea
  • Eukaristia
  • Sendotza
  • Ezkontza
 • Espiritualtasuna lantzeko ospakizunak eta eskaintzak
 • Bokazino sustapena

Kideak:

 • Zerbitzua eta laguntasuna laikoen komunidade, alkarte eta mobimentuei
 • Laguntasuna eleizbarrutiko ikastetxeetako irakasleei
 • Laguntasuna ikastetxe publikoetako erlijinoko irakasleei
 • Laguntasuna osasun arloko profesionalei
 • Laguntasuna unibersidadeko pastoralgintzarako taldeei zentroetan
 • Dinamizazioa, heziketa eta laguntasuna hirugarren adinekoentzat
 • Laguntasuna kristinau familiei
 • Espiritualtasuna lantzeko ospakizunak eta eskaintzak
 • Bokazino suspertzea
 • María Elorduy espiritualidad@bizkeliza.org - 94 479 56 49
  Lehentasunezko jarduera: HEZIKETA ETA ESPIRITUALTASUNA
 • Fran Albalá - falbala@bizkeliza.org - 94 479 56 11
  Lehentasunezko jarduera: FAMILIA
 • Roberto Vidal - rvidal@bizkeliza.org - 94 479 56 14
  Lehentasunezko jarduera: UNIBERSIDADEKO PASTORALGINTZA ETA PROFESIONALENA
 •  – catecumenadoadultos@bizkeliza.org – 94479562
  Lehentasunezko jarduera:HELDUEN KATEKESIA

Karidade eta Zuzentasunerako Ordezkaritza

Plaza Barria, 4-2º, 48005 BILBAO

Tel. 94-679.00.80 (Secretaría)

Emaila: caridadyjusticia@bizkeliza.org

Zerbitzua eskaintzen deutse parrokiei, mobimentuei, alkarteei eta, orokorrean, kristinau herriari, gizarte kontzientzia handiagoa suspertzeko, gizartea zuzentasuna eta bardintasuna dakarzan eredurantz aldatzeko eta Jaungoikoak gizakiei eta gizatalderik ahulenei deutsen lehentasunezko maitasuna agertzera emongo dauan Eleiza hurko eta haragitua bultzatzeko.

Horretarako,

 • Zuzentasunik eza jasateko arriskua daben gizabanako eta gizataldeek alkartean parte hartzea bultzatzen dau
 • Eleizaren Doktrina Sozialaren inguruko prestaketa eta zabalkundea suspertzen dau
 • Eleizbarrutiko pastoralgintzako gizarte-karidade arloan laguntza eta koordinazinoaz arduratzen da
 • Ondasunen kristinau banaketa eta behartsuakazko alkartasuna suspertzen ditu
 • Gizalegezko baloreak bultzatzen ditu bakean bizikide izateko
 • Salaketarako ekintzak egiten ditu
 • Beste erakunde eta talde batzukaz alkarlanean jarduten dau

Bere gain hartzen ditu langile pastoraltzarako, kartzela pastoraltzarako eta osasun pastoraltzarako aurreko idazkaritzen eta bakea ea adiskidetzea eremuaren eta etorkinen aldeko patoralgintzaren egiteko eta erantzukizunak.

 

Ordezkaria: Manu Moreno - mmoreno@bizkeliza.org - 94 479 56 13

Sentsibilizazioa eta hezkuntza

 • Eleizaren Doktrina Soziala zabaldu
 • Gizarte errealidadeari, karidade eta zuzentasunari buruz hausnartu
 • Fedearen gizarte-politika alderdiaren inguruko heziketa prozesuak bultzatu
 • Gizarte azterlana eta ikerketa (behatokia)
 • Jaungoikoaren Erreinuaren inguruko baloreak suspertu
 • Behartsuengan haragitutako espiritualtasuna bultzatu
 • Ondasunen kristinau banaketa suspertu

Berariazko arloak

 • Langile-giroa eta lan mundua
 • Gaixoak
 • Menpeko nagusiak eta egoitzetan dagozanak
 • Presoak
 • Minusbaliatuak
 • Etorkinak
 • Bakea eta Adiskidetzea

Kideak

Laura Echeverria - salud@bizkeliza.org - 944795612
Dedicación preferente: ATENCION A PERSONAS ENFERMAS
Maite Valdivieso - pastoralobrera@bizkeliza.org -944795617
Dedicación preferente: AMBIENTE OBRERO Y MUNDO DEL TRABAJO
Marije Calvo Miguélez - migraciones@bizkeliza.org -944765619
Dedicación preferente: MIGRACIONES
Jorge Muriel - pastoralpenitenciaria@bizkeliza.org -94 479 56 22
Dedicación preferente: PASTORAL PENITENCIARIA
Galo Bilbao - pazyreconciliacion@bizkeliza.org -94 401 51 61
Dedicación preferente: PAZ Y RECONCILIACIÓN
Sergio Buiza - discapacidad@bizkeliza.org - 944795687
Dedicación preferente ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS

Misinoetarako Ordezkaritza

Plaza Barria, 4-TARTEKO SOLAIRUA, 48005 BILBAO

misiobi@bizkeliza.org

Misioak web orrialdea

Tel. 94 401 36 99 ; Fax: 94 401 36 98

Eleizbarrutiko misiolari sustapenaz arduratzen da, honako honeen bitartez: misiolari taldeak sortu, misiolari bokazinoak suspertu, Aita Santuaren Misiolari Egintzei lagundu.

Eleizen arteko lankidetza be suspertzen dau, kanpainak eginez, beste Eleiza batzuen zerbitzura dagozan misiolariei arretea eskainiz eta Eleizbarrutietako Misinoei jagokenez Donostia eta Gasteizko eleizbarrutiakaz koordinatuz.

Ordezkaria: Feli Martín fmartin@bizkeliza.org - 94 679 00 43

Kideak:

Mertxe Aguirre - magirre@bizkeliza.org - 94 612 46 48

Olga Hoyos - ohoyos@bizkeliza.org - 94 401 36 99

Eleizen arteko hartu-emonetarako ordezkaritza

Sen ekumenikoa zabaltzean datza bere egitekoa, kristinau guztien batasuna eta Eleizbarrutian dagozan erlijino ez kristinauagazko hartu-emona bultzatuz.

Ordezkaria: Miguel Angel Esnaola Villanueva

Begoñako Andra Mari, 38 , 48006 Bilbao ecumenismoydialogo@bizkeliza.org - 94 466 79 30