Auzi bikarioa

Eleizbarrutiko Gotzainak epailetzarako eskumena dauan eta Bikario nagusia ez dan auzi bikarioa izendatu behar dau. Bidezkotzat jo ezkero, auzi Bikarioari laguntzaileak izendatu dakikeoz, auzi bikario laguntzaileak (1420 k.).