DEKRETUA

NOTARIOEN ESKU-HARTZEA KAUSETAN

 

Eleizbarrutiko Gotzainak gaurko egunez Auzitegi honetako notario barria izendatuta,

Zera erabagitzen da: Auzitegian notario bat baino gehiago dagoan bitartean, Auzitegiko edozein notariok sinatu daikezala baliozko eran edozein kausatako aktak, dalako kausa horretarako izendatuta ez bada be.

Jakinarazo bedi.

Auzi Bikarioak agindu eta sinatu dau.

Bilbon, 2018.eko martxoaren 1ean

 

Fede emoten dot,