Iragarpen eta kristau sarbideko prozesuetan lagun egiteko ekimenak

* Jarduera hezitzaileak

ume, gazte eta helduak sarbideko prozesuetan txertatzeko, honetarako::

  • Oinazez betetako errealidadeaz jaubetu,
  • Gizarte konpromisoa kristau fedearen ardatz lez kokatu
  • Karidade eta zuzentasunaren arloak konpromiso txikiak hartzera bultzatu

* Bazterketaren eremuan Jainkoagaz bat egitearen esperientziak

* Galdeketak