VI. EEEaren zirriborroa prestetan

1go Zirriborroaren inguruko erantzunak (2020ko maiatza)

Babes-txostenak:

 Agiri honeekaz 2021era arte etengo da prozesua