Joan Bateatzaile Santuaren Martiritza

  • Plaza Molinar, 9 - 48192 Gordexola
  • 94.679.80.06

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
iga, jai 12:00
Udako ordutegia:
iga, jai 12:00
Email:
p.sanjuan.gordexola@bizkeliza.org