Mariaren Bihotz Garbia

  • Plaza de Cruces, s/n - 48903 Cruces-Barakaldo
  • 692166479

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
Udako ordutegia:
iga, jai 12:00
Email:
p.inmaculadocorazon.cruces@bizkeliza.org
Web:
personal.telefonica.terra.es/web/sbp/sector/paginas/cruces.html