Maria Erregina

  • Plaza San Martín de la Ascensión, 4 - 48004 Bilbao
  • 94.411.68.28

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
lar, bez 19:00 (B) / iga, jai 13:00
Udako ordutegia:
iga, jai 13:00
Email:
p.mariareina.bilbao@bizkeliza.org