Andra Mari eta Kepa Deuna

  • Plaza de San Pedro - 48100 Mungia
  • 94.674.96.73

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
lar,19:00/iga,jai 10:30, 12:00(E)
Udako ordutegia:
lar,19:00/ iga, jai 12:00 (E)
Email:
p.sanpedro.mungia@bizkeliza.org