Santa Maria Magdalena

  • Plaza de Albiz - 48382 Albiz-Mendata
  • 94.625.20.01

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
iga, jai 13:00
Udako ordutegia:
iga, jai 13:00
Email:
p.magdalena.mendata@bizkeliza.org