Jesusen Bihotza

  • Plaza, s/n - 48142 Artea
  • 94.631.56.46

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
iga, jai 11:30
Udako ordutegia:
iga, jai 11:30
Email:
p.jesusenbiotza.artea@bizkeliza.org