Kristinauen batasunaren aldeko otoitzaldia

|   Ekitaldiak

(Gotzaina buru dala, beste kristinau sinismen batzuetako artzainakaz batera)

Santiago Katedralean (19:00)