Hausterre eguna

|   Ekitaldiak

Hautsa ezartzea, Gotzaina buru dala

(Santiago katedrala) (19:00)