Bikaritzen XIII. Topaketa (IV. V. eta VI. Bikaritzak)

|   Ekitaldiak

"Alkarregaz biziz gure etxean, gure etxe handian"

(IV., V. eta VI. bikaritzetako gaztetxo eta gazteak)

(Urkiolan)