Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 10-07-2021
zapatua

urtean zehar, XIV. astea zapatua

Irakurgaia 1

Salmoa


Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7

R/. Izan bihotz, apalok, Jainkoaren bila zabilzanok.

Goratu egizue Jauna, egin dei haren izenari,
ezagutuazo herrien artean haren egintza bikainak.
Kanta egiozue, jo soinua Harentzat,
konta haren mirari guztiak. R/.

Harrotu zaiteze haren izen santuaz,
poztu bihotzez Jaunaren bila zabilzaok.
Jo egizue indartzen dauan Jaunagana,
bilatu eten barik haren aurpegia. R/.

Zuek, haren morroi Abrahamen jatorrikook,
Jakoben seme-alabok, haren aukeratuok.
Bera da Jauna, gure Jainkoa,
lur osoaren gain haren aginpidea. R/.

Ebanjelioa


Ez izan bildurrik gorputza hilten dabenei, baina arima ezin hil daikeenei.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 10, 24-33

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen apostoluei: «Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, ezta morroia ere nagusia baino gehiago. Nahikoa dau ikasleak irakaslea adina izatea, eta morroiak nagusia adina. Etxeko jaunari Beeltzebu deitu badeutsoe, zer ez deutsee deituko haren etxekoei?
Ez izan jentearen bildurrik! Izan ere, ez dago ezer gordeta agertuko ez danik, ezta ezer ezkutuan ere jakingo ez danik. Gau-ilunez esaten deutsuedana esan zuek egun-argiz, eta belarrira entzuten dozuena iragarri etxe-gainetatik. Ez izan bildurrik gorputza hil bai, baina bizia kendu ezin dabenei; izan bildur, gorputza ez ezik, pertsona osoa ere infernuan galdu daikeanari.
Ez al dira txori bi txanpon batean saltzen? Holan ere, ez da bat bakarra ere lurrera jausten zuen Aitaren baimen barik. Zuen buruko uleak ere zenbatuak daukoz Jainkoak. Ez izan, bada, bildurrik: zuek txori guztiak baino gehiago balio dozue.
Jentearen aurrean autortzen nauana autortuko dot Neuk ere zeruko neure Aitaren aurrean; baina jentearen aurrean ukatzen nauana ukatu egingo dot Neuk ere zeruko neure Aitaren aurrean».