Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 16-10-2020
barikua

urtean zehar, XXVIII. astea barikua

Irakurgaia 1


Kristogan uste on izan genduan, eta zuek ere, agindutako Espiritu Santuaz seinalatuak izan zaree.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik
Ef 1, 11-14

Senideok: Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, israeldarrok lehendik Mesiasegan itxaroten genduanok, gauza guztiak Berak gura ebazan lez egiten dituan Jainkoak aurrez aukeratu gaitu-eta bere asmoaren arabera, beraren aintzaren gorespen-kantu izan gaitezan.
Eta zuek ere egiaren mezua, salbatzen zaituen Barriona, entzun eta Mesiasegan sinestu dozuenok, agindutako Espiritu Santuaz zigiluz lez markatuak izan zaree. Espiritua da hartuko dogun ondarearen baietza, Jainkoak berea egin dauan herria askapen osora helduko danaren segurantzea, Jainkoaren aintzaren gorespen-kantu izateko.

Salmoa


Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13

R/. Bai dohatsu,Jaunak bere oinorde autatu dauan herria!

Egin poz-oihu, zintzoak, Jaunari,
zuzenei dagokie, izan ere, Ha gorestea.
Ospatu Jauna zitaraz,
jo Harentzat hamar hariko harpea. R/.

Zuzena da-eta Jaunaren berbea,
fidagarria Harek egin dauan guztia.
Justizia eta zuzenbidea ditu maite,
Jaunaren maitasunaz dago lurra beteta. R/.

Zorionekoa, Jauna Jainko dauan nazinoa,
Harek bere ondaretzat aukeratu dauan herria.
Jaunak zerutik begiratzen dau,
ikusten ditu gizaki guztiak. R/.

Ebanjelioa


Zuen buruko ule guztiak ere kontatuta dagoz.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 12, 1-7

Aldi haretan, milaka eta milaka lagun batu zan, alkar zapaldu beharrean. Jesus berbetan hasi jaken, lehenengo ikasleei zuzenduz: «Ibili kontuz fariseuen legaminagaz, hau da, itxurazalekeriagaz. Ez dago ezer gordeta agertuko ez danik, ezta ezer ezkutuan ere jakingo ez danik. Izan ere gau-ilunez esan dozuena egun-argiz entzungo dalako, eta etxe-zokoan belarrira esan dozuena etxe gainetatik iragarriko.
Zuei dinotsuet, ene adiskideoi: ez izan bildurrik gorputza hil bai, baina hortik aurrera ezer egiterik ez dabenei. Esango deutsuet nori izan bildur: izan bildur hilteko eta ondoren infernura botateko ahalmena dauanari. Bai, izan bildur horri!
Ez al dira bost txori txanpon bitan saltzen? Holan ere, hareetako bat bakarra ere ez dauka Jainkoak ahazturik. Zuen buruko ule guztiak ere zenbatuak daukaz Jainkoak. Ez izan, bada, bildurrik: zuek txori guztiak baino gehiago balio dozue».