MEDIATEKA ZERBITZUAREN EBALUAKETARAKO INKESTA
ENCUESTA DE EVALUACION DEL SERVICIO DE MEDIATECA

Datu pertsonalak / Datos personales
Kalifikazinoa / Calificación

Otik 5era kalifikatu/ de 1 (peor valoración) a 5 (máxima valoración)

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Erabilera / UtilizaciónSI NO

Baietz erantzun badozue, mesedez erantzi DOKUMENTUA HEMEN edo bialdu eiguzue bete bako aleren bat, hurrengo maileguetan erabilteko / En caso afirmativo te rogamos nos ADJUNTES AQUÍ EL DOCUMENTO o hagáis llegar un ejemplar sin rellenar para incluirlo en futuros préstamos